Tramvajová signalizace

18/04/2010

Systémy pro řízení tramvajového provozu jsou velmi různorodé. Každá země používá svůj vlastní typ světelných návěstidel. Dokonce i v rámci jednoho státu leckde nenajdeme dva tramvajové provozy se stejnou signalizací. Některá města navíc používají více systémů současně. Přesto určitou podobnost alespoň v rámci Evropy nalezneme. Nejčastěji se používají návěstidla čočkového provedení nebo návěstidla s pražcovými symboly v různých modifikacích.

Zajímavé srovnání nabízí Oslo a Vídeň. V Oslu se k řízení tramvajového provozu používá pražcových signálů a postavení vlakové cesty se zobrazuje čočkovým návěstidlem. Ve Vídni je to přesně naopak. Tramvajový provoz řídí čočková návěstidla a pražcová slouží k návěstění postavení vlakové cesty.

 

Protože většina systémů vznikla v době žárovkového technologie, konstrukčně stále vycházejí z řešení poplatnému tehdejším lidským znalostem, i když již dnes umí zobrazovat světelné signály prostřednictvím diod. Diodová technologie dává prostor pro použití více barev do jedné komory a umožňuje jednodušší a přesnější tvarování signálů. Toho se využívá v tramvajovém provozu zatím velmi omezeně, třeba ve Francii.

Na příkladech tramvajových semaforů ze všech koutů světa lze srovnávat jejich výhody a nevýhody. Složitost některých systémů v nejnáročnějším možném případě, při větvení vlakové cesty do tří směrů, demonstruje případné použití takových semaforů např. v Praze. Je potřeba podotknout, že v některých provozech tato úplná varianta vzhledem k uspořádání tramvajových křižovatek nemusí vůbec existovat (např. Tallin nebo Oslo).

další strany 1 2