Polsko - Varšava

17/04/2010

V Polsku se pro řízení tramvajového provozu používá několik různých systémů. Původní čočková návěstidla jsou postupně nahrazována systémy jinými, např. v Poznani se nově používají pražcová návěstidla. Varšavská modifikace pražcových návěstidel zobrazuje signál „Pozor!“ dvěma čočkami. Signál „Volno“ se pro všechny směry vyjadřuje svislým pražcem (v Německu jsou pražce pro odbočení pootočené o 45°). Z toho důvodu je každá řada doplněna šipkou, aby řidič tramvaje bezpečně poznal, kam smí pokračovat.

další strany 1 2