Tramvajová signalizace

18/04/2010

Systémy pro řízení tramvajového provozu jsou velmi různorodé. Každá země používá svůj vlastní typ světelných návěstidel. Dokonce i v rámci jednoho státu leckde nenajdeme dva tramvajové provozy se stejnou signalizací. Některá města navíc používaj…

Maďarsko - Budapešť

17/04/2010

Budapešť s téměř dvěma milióny obyvatel patří mezi největší evropské metropole. Městskou hromadnou dopravu zajišťují tramvaje, autobusy i trolejbusy a v neposlední řadě samozřejmě také vozy metra. K řízení tramvajového provozu se používají ještě čočková ná…

Polsko - Varšava

17/04/2010

V Polsku se pro řízení tramvajového provozu používá několik různých systémů. Původní čočková návěstidla jsou postupně nahrazována systémy jinými, např. v Poznani se nově používají pražcová návěstidla. Varšavská modifikace pražcový…

Německo - Berlín

17/04/2010

Němci z bývalé západní části tehdy rozdělené země na systém čočkových návěstidel nikdy nepřistoupili, neboť si byli vědomi problémů s dohlídáním chybových stavů návěstidel. Raději dali přednost bezpečnějším pražcovým návěstidlům, kdy je v…

Nizozemsko - Amsterdam

17/04/2010

Přístavní město Amsterdam v Nizozemsku používá pro řízení tramvajového provozu specifickou tříbarevnou signalizaci tzv. „Negenoog“ (devítioko). Signál „Volno“ je zobrazován žlutým světlem, signál „Stůj“ červeným světlem a signál …

Švýcarsko - Bern

17/04/2010

Ve Švýcarsku se nacházejí 4 tramvajové provozy: Basilej, Bern, Curych a Ženeva. V každém městě se používá zcela jiný systém tramvajové signalizace. V Bernu řídí tramvajový provoz modifikovaná čočková návěstidla. Každý tramvajový směr…

Švýcarsko - Ženeva

17/04/2010

Ve Švýcarsku se nacházejí 4 tramvajové provozy: Basilej, Bern, Curych a Ženeva. V každém městě se používá zcela jiný systém tramvajové signalizace. V Ženevě řídí tramvajový provoz speciální dvoupražcová návěstidla s čočkou. Každý tramvajov…

Švýcarsko - Curych

17/04/2010

Ve Švýcarsku se nacházejí 4 tramvajové provozy: Basilej, Bern, Curych a Ženeva. V každém městě se používá zcela jiný systém tramvajové signalizace. V Curychu řídí tramvajový provoz čočková návěstidla. Každý tramvajový směr zabezpečuje jedna komora,…

Švýcarsko - Basilej

17/04/2010

Ve Švýcarsku se nacházejí 4 tramvajové provozy: Basilej, Bern, Curych a Ženeva. V každém městě se používá zcela jiný systém tramvajové signalizace. V Basileji řídí tramvajový provoz pražcové návěsti podobné německým. Bod signálu &bdquo…

Velká Británie - Sheffield

05/04/2010

Sheffield patří k největším městům Velké Británie. Tramvajová doprava je vedena z velké části, tak jako v dalších anglických městech, na samostatných tělesech. Signalizaci pro řízení tramvajového provozu tvoří specifické čočkové komory.…

další strany 1 2