Kontakt

Ing. Antonín Dub
Tel.: +420 775 768 768
e-mail: info@mestskadoprava.eu

Nová tramvajová signalizace

18/04/2010

Česká republika společně se Slovenskem jsou posledními zeměmi s tramvajovým provozem, pokud pomineme některé bývalé země Sovětského svazu, které nepoužívají pro řízení pouliční kolejové dopravy signál „Pozor!“ Čočková návěstidla mohla u nás postačovat v dobách svého vzniku, do velkoměst s hustou sítí tramvajové dopravy a přebujelou automobilovou dopravou se dnes již nehodí.

Absence signálu „Pozor!“ ohrožuje nejen bezpečnost drážní dopravy, ale i ostatních účastníků na pozemních komunikacích. Největší problémy paradoxně vznikají na nejmodernějších dynamicky řízených křižovatkách. Zatímco na křižovatkách s pevným signálním plánem mohl řidič tramvaje po nějaké době praxe celkem přesně odhadnout délku trvání signálu „Volno“ a jeho překlopení na signál „Stůj“, na dynamicky řízených křižovatkách tuto možnost již nemá. Mnohde si nepomůže ani odezíráním souběžné chodecké signalizace (ta se překlápí většinou na signál „Stůj“ jako první). Není-li zde vznesen nárok od chodce, zelený panáček se nerozsvítí a trvale svítí jen červený. Čočková návěstidla jsou také vzhledem ke kumulaci různých signálů do jednoho světla obtížně dohlídatelná z hlediska chybových stavů. Situace se s přibývajícími dynamicky řízenými křižovatkami stává neúnosnou a vyžaduje nová řešení. Ta se nabízí celkem tři. Okopírovat zahraniční model signalizace, modifikovat stávající čočková návěstidla nebo za použití nových technologií jít úplně novou cestou.


Zde je nabízena možnost seznámit se s projektem zcela nových a unikátních tramvajových návěstidel, která by výrazně zjednodušila práci řidičům tramvají a zvýšila bezpečnost tramvajového provozu.