Nizozemsko - Amsterdam

17/04/2010

Přístavní město Amsterdam v Nizozemsku používá pro řízení tramvajového provozu specifickou tříbarevnou signalizaci tzv. „Negenoog“ (devítioko). Signál „Volno“ je zobrazován žlutým světlem, signál „Stůj“ červeným světlem a signál …