Kontakt

Ing. Antonín Dub
Tel.: +420 775 768 768
e-mail: info@mestskadoprava.eu

Zámecké parky a tramvaje v Postupimi

01/05/2010

Postupim (německy: Potsdam) leží nedaleko Berlína na řece Havola (německy: Havel) a je hlavním městem spolkové země Braniborsko. Po skončení II. světové války se zde na zámku Cecilienhof konala Postupimská konference, na které vítězné mocnosti řešily osud Německa a poválečné uspořádání Evropy. V dobách Pruska bylo město významným sídlem braniborsko – pruských panovníků. Dnes v univerzitní Postupimi žije přes 150 tis. obyvatel, se svými třemi vysokými školami a 30 výzkumnými ústavy je město vědeckým centrem Německa. V letech 1919-1922 byla ve Vědeckém parku Alberta Einsteina vybudována pod astrofyzikálním institutem observatoř s Einsteinovou věží, ve které se experimentálně ověřovala teorie relativy. Kromě vědy město těží z filmového průmyslu a turistického ruchu. Ročně do Postupimi zavítají více než 3 milióny turistů, aby si prohlédly překrásné zámky s rozlehlými parky a udržovanými zahradami.

Mezi nejnavštěvovanější patří rokokový letohrádek Sanssouci (z francouzštiny: sans souci = bezstarostný), který byl postaven architektem Knobelsdorffem v letech 1744 – 1747 jako letní sídlo pruského krále Fridricha II. Velikého. Jednopatrový zámek s 12 pokoji, jimž vévodí mramorový sál s 16 sloupy a zlacenou kopulí, byl postaven na terasách vinohradu. Ten dnes společně se schodištěm s více než 130 schody při pohledu na budovu od fontány ze stejnojmenného parku, jenž se rozprostírá na ploše okolo 300 ha, dotváří nezapomenutelnou atmosféru celé stavby nesoucí přezdívku Německý Versailles. Park vybudovaný jako barokní zahrada doplňuje množství soch, kašen, altánků a jezírek. Ještě za vlády Fridricha II. byla zřízena obrazová galerie, postaven dům pro hosty Neue Kammern nebo Čínský pavilón.

Vrcholem v budování celého komplexu, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, je na západní straně parku barokní budova Nového paláce postavená v letech 1763-1769. V obrovském paláci, jenž měl být výrazem pruské moci po vyhrané sedmileté válce, se nachází divadlo a přes 200 pokojů. Ke světovému dědictví patří dále park a zámek Babelsberg, lovecký zámeček Glienicke, park a zámek Sacrow, Nová zahrada v severní Postupimi s Mramorovým palácem na břehu jezera Heiliger See a zámkem Cecilienhof.

Do Postupimi zajíždějí i vlaky berlínského S-Bahnu. Cesta z hlavního postupimského nádraží na hlavní nádraží v Berlíně trvá regionálním vlakem 23 minut a S-Bahnem linky S7 minut 38. Páteřní dopravní síť města tvoří tramvaje, ostatní dopravu zajišťují autobusy. V letech 1949 až 1995 v Postupimi jezdily také trolejbusy. Nejednalo se o žádný velký provoz, v podstatě šlo v době největší slávy pouze o tři linky. V roce 1958 posílilo místní provoz 7 trolejbusů Škoda 8Tr z Československa. Ve vozovém parku se postupně objevily také vozy Škoda 9Tr, 14Tr a následně i kloubové trolejbusy Ikarus 280T. První koňská dráha se v Postupimi rozjela v roce 1880. Provoz elektrických tramvají byl zahájen až v roce 1907. K dnešnímu dni je provozováno 7 tramvajových linek (91-94, 96, X98 a 99) na celkem 28,9 km kolejové sítě s rozchodem 1435 mm. Tramvajové vozy jsou deponovány v nové a moderní vozovně ViP Betriebshof ve čtvrti Babelsberg.

V prosinci roku 1974 byly do Postupimi dodány do zkušebního provozu dva prototypy tramvaje KT4D z produkce ČKD Tatra Smíchov, které se v Praze testovaly pod ev. č. 8001 a 8002. V Postupimi jim byla přidělena ev. č. 001 a 002. V říjnu 1975 se po úspěšných zkouškách dostaly do pravidelného provozu. Další vůz, tentokrát už sériově vyráběný, byl z Prahy dodán v březnu 1978 a téhož roku dopravní podnik obdržel ještě šest vozů. Dodávky vozů z pražského výrobního závodu se završily v roce 1983 dodáním posledního z celkem 45 vozů, které jezdily pod ev. č. 001-044 (vůz ev. č. 11 byl dodán dvakrát, neboť původní byl po těžké nehodě v roce 1980 vyřazen). Protože v Berlíně, kam bylo dodáno bezmála 600 vozů stejného typové označení, docházelo k přetěžování energetické sítě, bylo rozhodnuto, že se část vozů přemístí do Postupimi. Od června 1989 do května 1990 získala Postupim dalších 80 téměř nových vozů KT4D z hlavního města. V letech 1990-1998 byly tak v pravidelném provozu k vidění pouze vozy KT4. V letech 1993-1994 bylo 44 vozů v Bautzenu a v roce 1995 v Hennigsdorfu u Berlína přestavěno na modernizované vozy s označením KT4Dm. Nyní má dopravní podnik k dispozici 54 vozů KT4Dm a 16 vozů Combino. Ostatní tramvaje skončily ve šrotu, část byla prodána do rumunského města Ploiesti nebo do Segedínu v Maďarsku.


Koncem roku 1996 postupimský dopravní podnik Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) uzavřel se Siemensem smlouvu na dodání 48 vozů Combino. První prototyp Combina ev. č. 400 se v Postupimi objevil v roce 1997. Od roku 1998 byly dodávány každý rok 4 nové a již sériově vyráběné vozy. Po dodání 16 vozů (nepočítaje prototyp) dopravní podnik v roce 2001 od kontraktu odstoupil, neboť se u vozů objevily vážné konstrukční závady, které v březnu roku 2004 vyvrcholily u Siemensu krizí. V té době totiž už jezdilo po světě 450 vozů Combino. Slabiny se ukázaly v šroubovaných spojích hliníkové skříně. Spoje mezi vaznicí střechy a sloupky oken příp. dveří se u vozů s kilometrovým proběhem větším než 100 tis. km začaly uvolňovat a docházelo k praskání konstrukce. Závady byly takového charakteru, že Siemens nemohl vyloučit zhroucení střechy v případě vážné mimořádné události. Vozy se odstavily, museli je prohlédnout technici ze Siemensu a teprve pak rozhodli, které mohou dále bezpečně jezdit a které musejí podstoupit sanaci. Tramvaje nyní postupně procházejí opravou vadných uzlů skříně. Postupimské Combino je pětičlánková 100 % nízkopodlažní tramvaj nesená na třech neotočných podvozcích o délce skříně 30,5 m a šířce 2,3 m. Jeden z podvozků je běžný a dva trakční. Na vnějších stranách trakčních podvozků se nacházejí podélně uložené motory o výkonu 100 kW, které pohánějí netradičně nikoliv pár kol na nápravě, ale dvojici pravých nebo levých kol. Prázdná tramvaj váží 31 tun a pojme až 156 cestujících, z toho 69 sedících.

Vzhledem k tomu, že vozy typu KT4 jsou již na hranici své životnosti, Postupim bude muset znovu řešit obnovu vozového parku. Snad to podruhé dopadne o poznání lépe.

 • postupim001

  postupim001

 • postupim002

  postupim002

 • postupim003

  postupim003

 • postupim004

  postupim004

 • postupim005

  postupim005

 • postupim006

  postupim006

 • postupim007

  postupim007

 • postupim008

  postupim008

 • postupim009

  postupim009

 • postupim010

  postupim010

 • postupim011

  postupim011

 • postupim012

  postupim012

 • postupim013

  postupim013

 • postupim014

  postupim014

 • postupim015

  postupim015

 • postupim016

  postupim016

 • postupim017

  postupim017

 • postupim018

  postupim018

 • postupim019

  postupim019

 • postupim020

  postupim020

 • postupim021

  postupim021

 • postupim022

  postupim022

 • postupim023

  postupim023

 • postupim024

  postupim024

 • postupim025

  postupim025

 • postupim026

  postupim026

 • postupim027

  postupim027

 • postupim028

  postupim028

 • postupim029

  postupim029

 • postupim030

  postupim030

 • postupim031

  postupim031

 • postupim032

  postupim032

 • postupim033

  postupim033

 • postupim034

  postupim034

 • postupim035

  postupim035

 • postupim036

  postupim036

 • postupim037

  postupim037

 • postupim038

  postupim038

 • postupim039

  postupim039

 • postupim040

  postupim040

 • postupim041

  postupim041

 • postupim042

  postupim042

 • postupim043

  postupim043

 • postupim044

  postupim044

 • postupim045

  postupim045

 • postupim046

  postupim046

 • postupim047

  postupim047

 • postupim048

  postupim048

 • postupim049

  postupim049

 • postupim050

  postupim050

 • postupim051

  postupim051

 • postupim052

  postupim052

 • postupim053

  postupim053

 • postupim054

  postupim054

 • postupim055

  postupim055

 • postupim056

  postupim056

 • postupim057

  postupim057

 • postupim058

  postupim058

 • postupim059

  postupim059

 • postupim060

  postupim060

 • postupim061

  postupim061

 • postupim062

  postupim062

 • postupim063

  postupim063

 • postupim064

  postupim064

 • postupim065

  postupim065

 • postupim066

  postupim066

 • postupim067

  postupim067

 • postupim068

  postupim068

 • postupim069

  postupim069

 • postupim070

  postupim070

 • postupim071

  postupim071

 • postupim072

  postupim072

 • postupim073

  postupim073

 • postupim074

  postupim074

 • postupim075

  postupim075

 • postupim076

  postupim076

 • postupim077

  postupim077

 • postupim078

  postupim078

 • postupim079

  postupim079

 • postupim080

  postupim080

 • postupim081

  postupim081

 • postupim082

  postupim082