Kontakt

Ing. Antonín Dub
Tel.: +420 775 768 768
e-mail: info@mestskadoprava.eu

Za tramvajemi do země tisíce jezer

01/05/2010

187 888 jezer a 179 584 ostrovů, tak to jsou pouze některá „nej“ drsné severské země – Finska – země polárních sobů, půlnočního slunce a hlubokých lesů, které pokrývají přes tři čtvrtiny rozlohy území místně nazývaného Suomi. Finská republika, která vznikla koncem roku 1917 získáním nezávislosti na Rusku, se rozkládá na území 338 tis. km2. Česká republika by se do plochy Finska vešla více než 4x. Hustota osídlení odpovídá náročnému podnebí, příslušníků finského národa je přibližně polovina českého. Čtvrtina země, kraj nazývaný Laponsko, se nachází za severním polárním kruhem. Mnoho dětí věří, že právě Laponsko je domovem Santa Clause. 1. ledna 1995 se Finsko na základě referenda společně s Rakouskem a Švédskem stalo plnohodnotným členem Evropské unie. 

Hlavním městem, jehož břehy omývá Baltské moře, jsou Helsinky, dnes už jediná metropole Finska, kde funguje tramvajová doprava. Ve starodávném a průmyslovém městě Vyborgu, které se v rámci válečných reparací za 2. světové války stalo součástí Leningradské oblasti Sovětského svazu, dojezdily tramvaje již v roce 1944 a v přístavním městě Turku, ležícím v jihozápadním cípu Finska, tramvaje naposledy zacinkaly v roce 1972. Oba provozy, stejně jako ten helsinský, byly provozovány na rozchodu 1000 mm a pod napětím 600 V. Vznik Helsinek, největšího finského města a přístavu, se datuje k roku 1550. Tehdy švédský král Gustav I. Vasa založil v blízkosti ústí řeky Vantaa nové město Helsingfors, coby konkurenci vzkvétajícímu Tallinu na protější straně Finského zálivu. V Helsinkách dnes žije přes 570 tis. obyvatel.


Centrem turistického dění je bezpochyby náměstí Senaatintori (Senátní náměstí). Nejen jeho severní straně, ale i celému městu dominuje běloskvoucí Helsinský dóm – Suurkirkko (luteránská katedrála) s monumentálním schodištěm o zhruba 60 schodech. Uvnitř katedrály se nacházejí impozantní a krásně zdobené varhany. Západní stranu náměstí uzavírá budova Helsinské univerzity a východní stranu Senátní palác, ve kterém dnes sídlí vláda. Ve středu náměstí byl v roce 1894 vztyčen pomník ruského cara Alexandra II. s alegorickými sochami. Další zajímavou a majestátní stavbou, kterou nelze přehlédnout už při vplutí do přístavu, je pravoslavný chrám Zesnutí Panny Marie (Uspenská katedrála), postavený celý z červených cihel, se třinácti věžemi a s pozlacenými kopulemi. V roce 1952 se v Helsinkách konaly XV. letní olympijské hry, na kterých Emil Zátopek vybojoval tři zlaté medaile v běhu na 5 a 10 km a také v maratónu, ten tehdy běžel poprvé. Olympijský stadion měl původně hostovat sportovce již v roce 1940, ale z důvodu vypuknutí druhé světové války Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že se hry konat nebudou.

Železniční dopravy se Helsinky dočkaly v roce 1862 a v roce 1870 bylo možné vlakem dojet až do Petrohradu. V dnešní době z hlavního helsinského nádraží do Petrohradu vyrážejí dva luxusní rychlíky denně. Kvalitní železniční spojení, které mnohde zajišťují rychlovlaky Pendolino, funguje po celém Finsku. Nočním rychlíkem lze dojet až do Rovaniemi, hlavního města správní oblasti Laponska, které leží už jen kousek od severního polárního kruhu. Dvě letiště Malmi a modernější Vantaa zajišťují přímé spojení s celým světem. Lodní doprava je nejvíce využívána jako doprava na přilehlé ostrovy a pro cestu do Stockholmu nebo Tallinu. Finové v důsledku prohibice často podnikají krátkodobé alkoholové výlety právě do Estonska.

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje Helsinský dopravní podnik (Helsingin kaupungin liikennelaitos) pomocí jedné linky metra, husté tramvajové sítě a samozřejmě prostřednictvím autobusů. Trasa metra, která má 17 stanic a měří dohromady 21,1 km, je vedena ze zastávky Ruoholahti v historickém centru na jihu města severovýchodně až na okraj metropole, kde se větví v zastávce Itäkeskus na dva směry. Část tratě s prvními šesti stanicemi je vedena podzemím, zbytek pak převážně po povrchu, přičemž v tunelech je vedeno 6,5 km tratí, 12,1 km na úrovni země a 2,5 km na mostech. Metro musí 3x překonat záliv Baltského moře. Délka nástupišť činí 135 m, vstup do metra zabezpečuje celkem 64 eskalátorů a 47 výtahů. První část metra byla otevřena v roce 1982. Rozchod kolejí činí 1524 mm. Napájení je realizováno podobně jako v Praze prostřednictvím třetí kolejnice stejnosměrným proudem o napětí 750V. Soupravy jsou složeny ze dvou nebo tří dvouvozových jednotek, jeden vůz měří na délku 22,1 m. Dopravní podnik má k dispozici přes 50 dvouvozových jednotek, z toho je 12 moderních kloubových jednotek série 200 dodaných v roce 2001 od Bombardieru, ostatní jednotky série 100 od výrobce Valmet/Strömberg byly dodány v letech 1980-1984.

Tak jako v mnoha jiných městech Evropy, tak i v Helsinkách městská kolejová doprava začínala od roku 1890 koňkou. O deset let později, přesně v roce 1900, se v centru rozjela první elektrická dráha. Ještě rok vedle sebe jezdily souběžně elektrické a koněm tažené vozy, než byl v roce 1901 provoz koněspřežné dráhy definitivně ukončen. 5. února 1949 se ve městě rozjely také trolejbusy. Nejednalo se o žádný velký provoz, šlo vlastně pouze o jednu linku č. 14 spojující severní část města s centrem. Zázemím trolejbusů byla vozovna Töölö. V roce 1974 byl provoz ukončen poprvé, aby v roce 1979 trolejbusy vyjely znovu, nicméně ani druhý pokus vrátit trolejbusy do Helsinek se nevydařil a v roce 1985 vzal za své. Finsko tak definitivně přišlo o poslední trolejbusy. Druhý trolejbusový provoz v univerzitním městě Tampere, jež leží necelých 200 km na sever od hlavního města a je třetím největším městem Finska, fungoval v letech 1948 – 1976.

Okolo 120 jednosměrných tramvají vypravovaných na dvanácti linkách  (1, 1A, 3B, 3T, 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9 a 10) přepraví každý všední den přes 200 tis. cestujících. Výjezd z vozoven začíná po 5. hodině ranní a velká část linek ukončuje svůj provoz před půlnocí. Jen vlaky linek č. 3 a 4 zatahují mezi 1. a 2. hodinou v noci. Linka č. 7 je okružní linkou bez obratiště, v jednom směru jezdí linka č. 7A a v protisměru linka č. 7B, podobně funguje linka č. 3B a 3T, trasa ve městě vytváří symbolickou osmičku. Stejnosměrné napájení 600 V zajišťuje 14 měníren. Helsinský dopravní podnik má v této chvíli tři tramvajové vozovny, k deponování však slouží pouze dvě (vozovna Töölö a Kostela) a třetí (Vallila) se dnes používá už jen pro větší opravy, přestavby a lakování vozidel. Vozovna Töölö, ve které se nachází také tramvajové muzeum, vypravuje třetinu všech vlaků a to zejména na linky č. 4 a 10, zbývající linky obsluhuje nejmodernější a největší vozovna na okraji města Kostela. Celková délka tratí o metrovém rozchodu měří 49,5 km a celková délka kolejí 112 km. Jízdenka zakoupená v automatu stojí 1,80 €, v doplňkovém prodeji u řidiče 2 € a celodenní jízdenka vyjde na 6 €.


Dopravní podnik zaměstnává přes 300 řidičů tramvají, z toho třetinu tvoří ženy. Kurz řidiče trvá 2 měsíce a je následovaný čtyřměsíční praktickou přípravou ve zkušební době. Podmínkou pro vstup do kurzu je věk od 21 let a držení řidičského průkazu skupiny B. Po dobu výuky řidič dostává mzdu 5,70 € na hodinu. Základ vozového parku tvoří 20 m dlouhé dvoučlánkové třípodvozkové tramvaje (střední podvozek je běžný). První série vozů NRI má přidělena ev. č. 31-70 a byla dodána v letech 1973-1975, druhá série NRII ev. č. 71-112 pak v letech 1983-1987. Nejmodernější 100 % nízkopodlažní tramvaje s nástupní výškou v prostoru dveří 325 mm nad temenem kolejnice se jmenují Variotramvaje. V letech 1999-2003 jich helsinský dopravce nakoupil od ADtranzu (později Bombardieru) 40 kusů. Tramvaj je pětičlánková s třemi neotočnými dvounápravovými podvozky. Každé kolo má svůj nábojový motor o výkonu 45 kW. Celkový výkon tramvaje činí 540 kW. Délka skříně je 24,4 m, šířka 2,3 m a hmotnost prázdné tramvaje 35 tun. Klimatizovaná je nejen kabina řidiče, ale i salón pro cestující. A podlaha je dokonce vytápěná. Tramvaj pojme 55 sedících a 80 stojících pasažérů. Řidič má maximální pohodlí i při oddělení od vozu v době čerpání přestávek. Chytrá osobní karta umí v každém voze individuálně nastavit polohu sedačky, zrcátek a dokonce i ovládacího panelu.

Helsinky mají smělé plány. Zásadním způsobem by se mělo rozšířit metro i tramvajová síť, jejíž poslední přírůstek je datován k srpnu letošního roku. V tomto čase se dokonce zpracovává Evropskou unií financovaný projekt podmořského železničního tunelu pod Finským zálivem, který by měl spojit Helsinky s Tallinem.

 • helsinky001

  helsinky001

 • helsinky002

  helsinky002

 • helsinky003

  helsinky003

 • helsinky004

  helsinky004

 • helsinky005

  helsinky005

 • helsinky006

  helsinky006

 • helsinky007

  helsinky007

 • helsinky008

  helsinky008

 • helsinky009

  helsinky009

 • helsinky010

  helsinky010

 • helsinky011

  helsinky011

 • helsinky012

  helsinky012

 • helsinky013

  helsinky013

 • helsinky014

  helsinky014

 • helsinky015

  helsinky015

 • helsinky016

  helsinky016

 • helsinky017

  helsinky017

 • helsinky018

  helsinky018

 • helsinky019

  helsinky019

 • helsinky020

  helsinky020

 • helsinky021

  helsinky021

 • helsinky022

  helsinky022

 • helsinky023

  helsinky023

 • helsinky024

  helsinky024

 • helsinky025

  helsinky025

 • helsinky026

  helsinky026

 • helsinky027

  helsinky027

 • helsinky028

  helsinky028

 • helsinky029

  helsinky029

 • helsinky030

  helsinky030

 • helsinky031

  helsinky031

 • helsinky032

  helsinky032

 • helsinky033

  helsinky033

 • helsinky034

  helsinky034

 • helsinky035

  helsinky035

 • helsinky036

  helsinky036

 • helsinky037

  helsinky037

 • helsinky038

  helsinky038

 • helsinky039

  helsinky039

 • helsinky040

  helsinky040

 • helsinky041

  helsinky041

 • helsinky042

  helsinky042

 • helsinky043

  helsinky043

 • helsinky044

  helsinky044

 • helsinky045

  helsinky045

 • helsinky046

  helsinky046

 • helsinky047

  helsinky047

 • helsinky048

  helsinky048

 • helsinky049

  helsinky049

 • helsinky050

  helsinky050

 • helsinky051

  helsinky051

 • helsinky052

  helsinky052

 • helsinky053

  helsinky053

 • helsinky054

  helsinky054

 • helsinky055

  helsinky055

 • helsinky056

  helsinky056

 • helsinky057

  helsinky057

 • helsinky058

  helsinky058

 • helsinky059

  helsinky059

 • helsinky060

  helsinky060

 • helsinky061

  helsinky061

 • helsinky062

  helsinky062

 • helsinky063

  helsinky063

 • helsinky064

  helsinky064

 • helsinky065

  helsinky065

 • helsinky066

  helsinky066

 • helsinky067

  helsinky067

 • helsinky068

  helsinky068

 • helsinky069

  helsinky069

 • helsinky070

  helsinky070

 • helsinky071

  helsinky071

 • helsinky072

  helsinky072

 • helsinky073

  helsinky073

 • helsinky074

  helsinky074

 • helsinky075

  helsinky075

 • helsinky076

  helsinky076

 • helsinky077

  helsinky077

 • helsinky078

  helsinky078

 • helsinky079

  helsinky079

 • helsinky080

  helsinky080

 • helsinky081

  helsinky081

 • helsinky082

  helsinky082

 • helsinky083

  helsinky083

 • helsinky084

  helsinky084

 • helsinky085

  helsinky085

 • helsinky086

  helsinky086

 • helsinky087

  helsinky087

 • helsinky088

  helsinky088

 • helsinky089

  helsinky089

 • helsinky090

  helsinky090

 • helsinky091

  helsinky091

 • helsinky092

  helsinky092

 • helsinky093

  helsinky093

 • helsinky094

  helsinky094

 • helsinky095

  helsinky095

 • helsinky096

  helsinky096

 • helsinky097

  helsinky097

 • helsinky098

  helsinky098

 • helsinky099

  helsinky099

 • helsinky100

  helsinky100